veckans vikt.

 
Vikt Veckans vikt: +0,7 kg
Total viktnedgång sedan 14/01/13 : - 13 kg
Kvar till delmål: 4,7 kg